Likvidace škod po autonehodě

V případě nehody nebo autohavárie nabízíme našim klientům poradenství při likvidaci pojistné události. Dále nabízíme kompletní likvidace pojistných událostí a zajišťujeme zároveň i kompletní styk s pojišťovnou. Vzhledem k tomu, že naše společnost je smluvním partnerem všech pojišťoven, zařídíme za Vás prohlídku havarovaného vozidla likvidátorem v naší firmě a budeme Vás zastupovat při všech jednáních o likvidaci pojistné události. V případě Vašeho přání zajistíme financování opravy Vašeho vozidla formou krycího dopisu, tedy přímou úhradou pojistného plnění ze strany pojišťovny (bezhotovostní opravy). Již nemusíte na prohlídku s havarovaným vozidlem k Vaší pojišťovně. Vše vyřídíme za Vás!

Co dělat v případě drobné nehody nebo havárie?

V první řadě řešte sitauci v klidu, zjistěte zdravotní stav všech účastníků nehody. V případě zranění poskytněte první pomoc. Tísňová linka je 112.

Přesahuje-li škoda na vozidlech 100.000,- Kč, nehýbejte s vozy, i kdybyste měli omezovat provoz na komunikaci. I při menší škodě na vozidle máte nárok na vyšetření dopravní nehody Policií ČR. Kdyby bylo třeba bezpodmínečně vozidlo přemístit, třeba z důvodu poskytnutí první pomoci, označte přesnou polohu vozidla na vozovce dostupnými prostředky. Nenechte se vmanipulovat do situace, že jste viník, když jste přesvědčen o nezavinění dopravní nehody. Pokud viník nehody nerozporuje zavinění, ale nechce volat k nehodě Policii ČR, nespoléhejte se na pozdější nahlášení škody na příslušnou pojišťovnu. V pracovní dny lze na většinu pojišťoven nahlásit škodu telefonicky přímo z místa nehody.

 

AudaPad

AudaPad je systémem pro kalkulace nákladů na opravy havarovaných vozidel. Kalkulace se uskutečňují pro konkrétní provedení vozidla včetně mimořádné výbavy.

 

Řešení

 • Nejlepší pokrytí daty na trhu, údaje od výrobců
 • Lokální ceny dílů včetně historických ceníků
 • Grafické zobrazení komponentů pro jednoduchou identifikaci a výběr metodiky oprav
 • Různé metodiky výpočtů nákladů na lakování (výrobce, AZT)

 

Výhody / Přínosy

 • Efektivní a přesná kalkulace nákladů na opravu
 • Zkrácení času na studium metod oprav
 • Zvýšení produktivity práce likvidátorů i techniků
 • Přesné a konzistentní lokální ceny dílů
 • Barevné rozlišení grafiky dílů podle typu materiálů
 • Barevné rozlišení montážních celků a návaznosti souvisejících pracovních pozic
 • Možnost přiložení fotodokumentace do grafické části
 • Možnost zobrazení informace výrobce k určitým pracovním postupům
 • Interaktivní grafika Dynamický display – dynamické zobrazování dílů podle nadefinované výbavy vozidla (možnost zobrazování variant dílů podle konkrétního modelu vozidla)

 

Další info

Databáze Audatexu pro službu AudaPad je neustále aktualizovaná a doplňována o nové typy a modely vozidel. V současnosti obsahuje 1081 typů vozidel a více jak 20 000 modelů od 57 výrobců včetně 22 různých UNITYPŮ. Aktualizace dat probíhá bez potřeby zásahu uživatele a to minimálně 12 krát do roka.

AudaPad+ je rozšířenou verzí AudaPadu o 3D grafiku a o službu AudaIRE , která Vám poskytuje inteligentní odhad opravy za použití metodiky AZT. Uživatel vyznačí rozsah poškozené plochy a nadefinuje obtížnost opravy z nabídnutých možností a systém spočítá časovou náročnost opravy. Součástí AudaPad+ je též zobrazení vybraných vozidel v třídimenzionální grafice (3D).

 

Služby související se službou AudaPad resp. AudaPad+:

 • AudaVIN – Identifikace vozidla prostřednictvím VIN
 • AudaOptima – Kalkulace nákladů na opravu havarovaných vozidel použitím alternativních náhradních dílů
 • AudaFlow – modul určený na výměnu strukturovaných dat na platformě AudaNet
 • AudaSMR – kalkulace nákladů servisních prohlídek a běžných mechanických prací